گالری‌ها » هنر و سرگرمی » تئاتر RSS


مرتب‌سازی

صفحه از 5 (211 آیتم در مجموع)   بعدی »
International Physical Duet Mud
 • عنوان:  نمایش فیزیکال دوئت گِل
 • توضیحات:  یاسر خاسب بازیگر ایرانی در نمایش...
 • صاحب‌امتیاز:  Tabassom Argi
 • تاریخ:  مارچ 6, 2018
 •  0/5 (0 رای)

International Physical Duet Mud
 • عنوان:  نمایش فیزیکال دوئت گِل
 • توضیحات:  یاسر خاسب بازیگر ایرانی در نمایش...
 • صاحب‌امتیاز:  Tabassom Argi
 • تاریخ:  مارچ 6, 2018
 •  0/5 (0 رای)

International Physical Duet Mud
 • عنوان:  نمایش فیزیکال دوئت گِل
 • توضیحات:  یاسر خاسب بازیگر ایرانی در نمایش...
 • صاحب‌امتیاز:  Tabassom Argi
 • تاریخ:  مارچ 6, 2018
 •  0/5 (0 رای)

International Physical Duet Mud
 • عنوان:  نمایش فیزیکال دوئت گِل
 • توضیحات:  یاسر خاسب بازیگر ایرانی در نمایش...
 • صاحب‌امتیاز:  Tabassom Argi
 • تاریخ:  مارچ 6, 2018
 •  0/5 (0 رای)

International Physical Duet Mud
 • عنوان:  نمایش فیزیکال دوئت گِل
 • توضیحات:  یاسر خاسب بازیگر ایرانی در نمایش...
 • صاحب‌امتیاز:  Tabassom Argi
 • تاریخ:  مارچ 6, 2018
 •  0/5 (0 رای)

International Physical Duet Mud
 • عنوان:  نمایش فیزیکال دوئت گِل
 • توضیحات:  یاسر خاسب بازیگر ایرانی در نمایش...
 • صاحب‌امتیاز:  Tabassom Argi
 • تاریخ:  مارچ 6, 2018
 •  0/5 (0 رای)

International Physical Duet Mud
 • عنوان:  نمایش فیزیکال دوئت گِل
 • توضیحات:  یاسر خاسب بازیگر ایرانی در نمایش...
 • صاحب‌امتیاز:  Tabassom Argi
 • تاریخ:  مارچ 6, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Invisible Cities
 • عنوان:  نمایش شهرهای نامرئی
 • توضیحات:  نمایش شهرهای نامرئی به کارگردانی پینو...
 • صاحب‌امتیاز:  Sayna Ghaderi
 • تاریخ:  ژانویه 22, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Invisible Cities
 • عنوان:  نمایش شهرهای نامرئی
 • توضیحات:  دنیلا رگنولی در نمایش شهرهای نامرئی...
 • صاحب‌امتیاز:  Sayna Ghaderi
 • تاریخ:  ژانویه 21, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Invisible Cities
 • عنوان:  نمایش شهرهای نامرئی
 • توضیحات:  نمایش شهرهای نامرئی به کارگردانی پینو...
 • صاحب‌امتیاز:  Sayna Ghaderi
 • تاریخ:  ژانویه 19, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Invisible Cities
 • عنوان:  نمایش شهرهای نامرئی
 • توضیحات:  ناتالی منتا در نمایش شهرهای نامرئی به...
 • صاحب‌امتیاز:  Sayna Ghaderi
 • تاریخ:  ژانویه 19, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Invisible Cities
 • عنوان:  نمایش شهرهای نامرئی
 • توضیحات:  نمایش شهرهای نامرئی به کارگردانی پینو...
 • صاحب‌امتیاز:  Sayna Ghaderi
 • تاریخ:  ژانویه 21, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Invisible Cities
 • عنوان:  نمایش شهرهای نامرئی
 • توضیحات:  نمایش شهرهای نامرئی به کارگردانی پینو...
 • صاحب‌امتیاز:  Sayna Ghaderi
 • تاریخ:  ژانویه 21, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Invisible Cities
 • عنوان:  نمایش شهرهای نامرئی
 • توضیحات:  نمایش شهرهای نامرئی به کارگردانی پینو...
 • صاحب‌امتیاز:  Sayna Ghaderi
 • تاریخ:  ژانویه 19, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Invisible Cities
 • عنوان:  شهرهای نامرئی
 • توضیحات:  نمایش شهرهای نامرئی به کارگردانی پینو...
 • صاحب‌امتیاز:  Sayna Ghaderi
 • تاریخ:  ژانویه 19, 2018
 •  0/5 (0 رای)

A Midsummer Night's Dream
 • عنوان:  نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
 • توضیحات:  بازیگران در حال گرفتن عکس سلفی در پشت...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مارچ 9, 2017
 •  0/5 (0 رای)

A Midsummer Night's Dream
 • عنوان:  نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
 • توضیحات:  مصطفی کوشکی (راست) و بهزاد عمرانی...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مارچ 9, 2017
 •  0/5 (0 رای)

A Midsummer Night's Dream
 • عنوان:  نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
 • توضیحات:  علیرضا کی منش در پشت صحنه‌ی تئاتر...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مارچ 9, 2017
 •  0/5 (0 رای)

A Midsummer Night's Dream
 • عنوان:  نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
 • توضیحات:  در پشت صحنه‌ی تئاتر رویای یک شب نیمه...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مارچ 9, 2017
 •  0/5 (0 رای)

A Midsummer Night's Dream
 • عنوان:  نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
 • توضیحات:  در پشت صحنه‌ی تئاتر رویای یک شب نیمه...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مارچ 9, 2017
 •  0/5 (0 رای)

A Midsummer Night's Dream
 • عنوان:  نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
 • توضیحات:  در پشت صحنه‌ی تئاتر رویای یک شب نیمه...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مارچ 9, 2017
 •  0/5 (0 رای)

A Midsummer Night's Dream
 • عنوان:  نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
 • توضیحات:  در پشت صحنه‌ی تئاتر رویای یک شب نیمه...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مارچ 9, 2017
 •  0/5 (0 رای)

A Midsummer Night's Dream
 • عنوان:  نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
 • توضیحات:  در پشت صحنه‌ی تئاتر رویای یک شب نیمه...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مارچ 9, 2017
 •  0/5 (0 رای)

A Midsummer Night's Dream
 • عنوان:  نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
 • توضیحات:  سجاد باقری (راست) و علیرضا کیمنش (چپ)...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مارچ 9, 2017
 •  0/5 (0 رای)

A Midsummer Night's Dream
 • عنوان:  نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
 • توضیحات:  سجاد باقری (راست) و علیرضا کیمنش (چپ)...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مارچ 9, 2017
 •  0/5 (0 رای)

City Theater of Tehran
 • عنوان:  تئاتر شهر
 • توضیحات:  ساختمان تئاتر شهر در تهران، ایران.
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مارچ 31, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  باران کوثری بازیگر ایرانی در تئاتر...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  حسن معجونی (بالا) و باران کوثری...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  حسن معجونی (بالا) و باران کوثری...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  حسن معجونی (راست) و باران کوثری (چپ)...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  باران کوثری بازیگر ایرانی در تئاتر...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  حسن معجونی (راست) و باران کوثری (چپ)...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  حسن معجونی بازیگر ایرانی در تئاتر «در...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  باران کوثری بازیگر ایرانی در تئاتر...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  حسن معجونی (راست) و باران کوثری (چپ)...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  حسن معجونی بازیگر ایرانی در تئاتر «در...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  باران کوثری بازیگر ایرانی در تئاتر...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  حسن معجونی (راست) و باران کوثری (چپ)...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  حسن معجونی بازیگر ایرانی در تئاتر «در...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  باران کوثری بازیگر ایرانی در تئاتر...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  حسن معجونی بازیگر ایرانی در تئاتر «در...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  حسن معجونی بازیگر ایرانی در تئاتر «در...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  حسن معجونی بازیگر ایرانی در تئاتر «در...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  باران کوثری بازیگر ایرانی در تئاتر...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  باران کوثری بازیگر ایرانی در تئاتر...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Amid the clouds' performance
 • عنوان:  نمایش «در میان ابرها»
 • توضیحات:  باران کوثری بازیگر ایرانی در تئاتر...
 • صاحب‌امتیاز:  Behnam Tofighi
 • تاریخ:  مِی 26, 2017
 •  0/5 (0 رای)

'Romeo and Juliet' performance in Tehran
 • عنوان:  نمایش «رومئو و ژولیت» در تهران
 • توضیحات:  تابا فجرک (راست) و شهروز دل‌افکار...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مِی 4, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Romeo and Juliet performance
 • عنوان:  نمایش «رومئو و ژولیت»
 • توضیحات:  نازآفرین کاظمی در نمایش «رومئو و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  مارچ 23, 2017
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 5 (211 آیتم در مجموع)   بعدی »