گالری‌ها » زندگی روزمره و مستند RSS


مرتب‌سازی

صفحه از 38 (1790 آیتم در مجموع)   بعدی »
 • عنوان:  کم آبی در سیستان و بلوچستان
 • توضیحات:  چند زن و دختر در یکی از روستاهای...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeed Gholamhoseini
 • تاریخ:  ژوئن 14, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کم آبی در سیستان و بلوچستان
 • توضیحات:  اهالی یکی از روستاهای استان سیستان و...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeed Gholamhoseini
 • تاریخ:  ژوئن 14, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کم آبی در سیستان و بلوچستان
 • توضیحات:  اهالی یکی از روستاهای استان سیستان و...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeed Gholamhoseini
 • تاریخ:  ژوئن 14, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  زن سیستانی
 • توضیحات:  زنی تنها در اتاقی کوچک در روستای...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeed Gholamhoseini
 • تاریخ:  ژوئن 12, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  خشکسالی در سیستان و بلوچستان
 • توضیحات:  مردی سوار بر الاغ خود در حال عبور از...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeed Gholamhoseini
 • تاریخ:  ژوئن 11, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  مردی بر بستر بیماری
 • توضیحات:  مردی بر بستر بیماری در روستای نیمروز...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeed Gholamhoseini
 • تاریخ:  ژوئن 12, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  خشکسالی در سیستان و بلوچستان
 • توضیحات:  زنی در حال ذخیره آب در یکی از...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeed Gholamhoseini
 • تاریخ:  ژوئن 12, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  زن سیستانی
 • توضیحات:  تصویری از یک زن سیستانی همراه با...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeed Gholamhoseini
 • تاریخ:  ژوئن 12, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  خشکسالی در سیستان و بلوچستان
 • توضیحات:  عکس کودکی را در حال راه رفتن بر روی...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeed Gholamhoseini
 • تاریخ:  ژوئن 11, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  خشکسالی در سیستان و بلوچستان
 • توضیحات:  عکس تعدادی قایق بصورت واژگون در رود...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeed Gholamhoseini
 • تاریخ:  ژوئن 11, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  خشکسالی در سیستان و بلوچستان
 • توضیحات:  دو کودک در حال ذخیره آب برای روزهای...
 • صاحب‌امتیاز:  Saeed Gholamhoseini
 • تاریخ:  ژوئن 11, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  قطعه شهدای گمنام در بهشت زهرا
 • توضیحات:  مزار شهدای گمنام جنگ ایران و عراق در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 20, 2022
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  قطعه شهدای گمنام در بهشت زهرا
 • توضیحات:  مزار شهدای گمنام جنگ ایران و عراق در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 20, 2022
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  قطعه شهدای گمنام در بهشت زهرا
 • توضیحات:  مزار شهدای گمنام جنگ ایران و عراق در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 20, 2022
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  قطعه شهدای گمنام در بهشت زهرا
 • توضیحات:  مزار شهدای گمنام جنگ ایران و عراق در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 20, 2022
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  قطعه شهدای گمنام در بهشت زهرا
 • توضیحات:  مزار شهدای گمنام جنگ ایران و عراق در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 20, 2022
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  قطعه شهدای گمنام در بهشت زهرا
 • توضیحات:  مزار شهدای گمنام جنگ ایران و عراق در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 20, 2022
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کافه کاریزنو
 • توضیحات:  مجموعه کاریزنو شامل کافه، کتابفروشی و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  اکتبر 18, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کافه کاریزنو
 • توضیحات:  مجموعه کاریزنو شامل کافه، کتابفروشی و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  اکتبر 3, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کافه کاریزنو
 • توضیحات:  مجموعه کاریزنو شامل کافه، کتابفروشی و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  اکتبر 18, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کافه کاریزنو
 • توضیحات:  مجموعه کاریزنو شامل کافه، کتابفروشی و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  اکتبر 18, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  بازار وکیل
 • توضیحات:  نوازندگان دوره‌گرد همراه با حاجی...
 • صاحب‌امتیاز:  Ali Badie
 • تاریخ:  مارچ 23, 2019
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  آلودگی هوا در اهواز
 • توضیحات:  آلودگی و گرد و غبار در شهر اهواز مانع...
 • صاحب‌امتیاز:  Ali Badie
 • تاریخ:  فوریه 13, 2018
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  آلودگی هوا در اهواز
 • توضیحات:  آلودگی و گرد و غبار در اهواز باعث...
 • صاحب‌امتیاز:  Ali Badie
 • تاریخ:  فوریه 13, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Kahak wind farm
 • عنوان:  مزرعه بادی کهک
 • توضیحات:  نیروگاه بادی تولید برق کهک در ۵...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 19, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Kahak wind farm
 • عنوان:  مزرعه بادی کهک
 • توضیحات:  نیروگاه بادی تولید برق کهک در ۵...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 19, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Subsidence sinkin in Iran
 • عنوان:  فرونشست زمین در دشت قزوین
 • توضیحات:  فرونشست زمین در روستای فتح آباد در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 18, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Subsidence sinkin in Iran
 • عنوان:  فرونشست زمین در دشت قزوین
 • توضیحات:  فرونشست زمین در روستای فتح آباد در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 18, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Qazvin
 • عنوان:  قزوین
 • توضیحات:  نمایی از بقایای یک بنای قدیمی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 18, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Subsidence sinkin in Iran
 • عنوان:  فرونشست زمین در دشت قزوین
 • توضیحات:  فرونشست زمین در روستای فتح آباد در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 18, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Subsidence sinkin in Iran
 • عنوان:  فرونشست زمین در دشت قزوین
 • توضیحات:  فرونشست زمین در روستای فتح آباد در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 18, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Subsidence sinkin in Iran
 • عنوان:  فرونشست زمین در دشت قزوین
 • توضیحات:  فرونشست زمین در روستای فتح آباد در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 18, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Mourning people in Muharram
 • عنوان:  عزاداران امام حسین در ماه محرم
 • توضیحات:  مردم شهر قزوین در شب عاشورا در مسجد...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 20, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Mourning people in Muharram
 • عنوان:  عزاداران امام حسین در ماه محرم
 • توضیحات:  مردم شهر قزوین در شب عاشورا در مسجد...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 20, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Mourning people in Muharram
 • عنوان:  عزاداران امام حسین در ماه محرم
 • توضیحات:  مردم شهر قزوین در شب عاشورا در مسجد...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 20, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Mourning people in Muharram
 • عنوان:  عزاداران امام حسین در ماه محرم
 • توضیحات:  مردم شهر قزوین در شب عاشورا در مسجد...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 20, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Mourning people in Muharram
 • عنوان:  عزاداران امام حسین در ماه محرم
 • توضیحات:  مردم شهر قزوین در شب عاشورا در مسجد...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 20, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Mourning people in Muharram
 • عنوان:  عزاداران امام حسین در ماه محرم
 • توضیحات:  مردم شهر قزوین در شب عاشورا در مسجد...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 20, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Mourning people in Muharram
 • عنوان:  عزاداران امام حسین در ماه محرم
 • توضیحات:  مردم شهر قزوین در شب عاشورا در مسجد...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 20, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Mourning people in Muharram
 • عنوان:  عزاداران امام حسین در ماه محرم
 • توضیحات:  مردم شهر قزوین در شب عاشورا در مسجد...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اوت 20, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Yazd
 • عنوان:  یزد
 • توضیحات:  یک خودرو در حال عبور از خیابانی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Amirhossein Yousefi Keysari
 • تاریخ:  ژوئن 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ashoura in Iran
 • عنوان:  آئین گل‌مالی روز عاشورا در شهر خرم‌آباد
 • توضیحات:  مسلمانان شیعه ایران پس از گل مالی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  سپتامبر 10, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ashoura in Iran
 • عنوان:  آئین گل‌مالی روز عاشورا در شهر خرم‌آباد
 • توضیحات:  مسلمانان شیعه ایران پس از گل مالی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  سپتامبر 10, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ashoura in Iran
 • عنوان:  آئین گل‌مالی روز عاشورا در شهر خرم‌آباد
 • توضیحات:  مسلمانان شیعه ایران پس از گل مالی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  سپتامبر 10, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ashoura in Iran
 • عنوان:  آئین گل‌مالی روز عاشورا در شهر خرم‌آباد
 • توضیحات:  مسلمانان شیعه ایران پس از گل مالی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  سپتامبر 10, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ashoura in Iran
 • عنوان:  آئین گل‌مالی روز عاشورا در شهر خرم‌آباد
 • توضیحات:  مسلمانان شیعه ایران پس از گل مالی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  سپتامبر 10, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ashoura in Iran
 • عنوان:  آئین گل‌مالی روز عاشورا در شهر خرم‌آباد
 • توضیحات:  مسلمانان شیعه ایران پس از گل مالی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  سپتامبر 10, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ashoura in Iran
 • عنوان:  آئین گل‌مالی روز عاشورا در شهر خرم‌آباد
 • توضیحات:  مسلمانان شیعه ایران پس از گل مالی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  سپتامبر 10, 2021
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 38 (1790 آیتم در مجموع)   بعدی »