گالری‌ها » شهر و معماری RSS


مرتب‌سازی

صفحه از 21 (965 آیتم در مجموع)   بعدی »
 • عنوان:  شهر تهران
 • توضیحات:  نمایی از شهر تهران
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  اکتبر 20, 2021
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  کلیسای سنت استپانوس
 • توضیحات:  کلیسای سنت استپانوس، دومین کلیسای مهم...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  حمام تاریخی جلفا
 • توضیحات:  حمام تاریخی جلفا درسال 1387 با شماره...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  حمام تاریخی جلفا
 • توضیحات:  حمام تاریخی جلفا درسال 1387 با شماره...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  حمام تاریخی جلفا
 • توضیحات:  حمام تاریخی جلفا درسال 1387 با شماره...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  حمام تاریخی جلفا
 • توضیحات:  حمام تاریخی جلفا درسال 1387 با شماره...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  حمام تاریخی جلفا
 • توضیحات:  حمام تاریخی جلفا درسال 1387 با شماره...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  اوت 4, 2020
 •  0/5 (0 رای)

 • عنوان:  آرامگاه شهاب‌الدین اهری
 • توضیحات:  نمای هوایی از آرامگاه شهاب‌الدین اهری...
 • صاحب‌امتیاز:  Azin Haghighi
 • تاریخ:  جولای 27, 2020
 •  0/5 (0 رای)

Yazd
 • عنوان:  یزد
 • توضیحات:  یک خودرو در حال عبور از خیابانی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Amirhossein Yousefi Keysari
 • تاریخ:  ژوئن 5, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Ab Anbar
 • عنوان:  آب انبار
 • توضیحات:  یک آب‌انبار در هرمزگان، ایران.
 • صاحب‌امتیاز:  Ebrahim Seisan
 • تاریخ:  مارچ 25, 2013
 •  0/5 (0 رای)

Grand Bazaar of Tabriz
 • عنوان:  بازار بزرگ تبریز
 • توضیحات:  نمایی از بازار بزرگ تبریز در تبریز،...
 • صاحب‌امتیاز:  Ebrahim Seisan
 • تاریخ:  نوامبر 25, 2013
 •  0/5 (0 رای)

Ganjali Khan Bazaar
 • عنوان:  بازار گنجعلی خان
 • توضیحات:  نمایی از بازار گنجعلی خان در کرمان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Ebrahim Seisan
 • تاریخ:  مِی 27, 2013
 •  0/5 (0 رای)

Kandovan Village
 • عنوان:  روستای کندوان
 • توضیحات:  نمایی از روستای کندوان در آذربایجان...
 • صاحب‌امتیاز:  Ebrahim Seisan
 • تاریخ:  اکتبر 12, 2010
 •  0/5 (0 رای)

Tomb of Esther and Mordekhai
 • عنوان:  مقبره استر و مردخای
 • توضیحات:  نمایی از مقبره استر و مردخای در...
 • صاحب‌امتیاز:  Ebrahim Seisan
 • تاریخ:  فوریه 10, 2009
 •  0/5 (0 رای)

Tehran
 • عنوان:  تهران
 • توضیحات:  یک مجسمه شهری در بوستان اندیشه،...
 • صاحب‌امتیاز:  Ebrahim Seisan
 • تاریخ:  آوریل 12, 2015
 •  0/5 (0 رای)

Resalat Tunnel
 • عنوان:  تونل رسالت
 • توضیحات:  نمایی از تونل رسالت در تهران، ایران.
 • صاحب‌امتیاز:  Ebrahim Seisan
 • تاریخ:  دسامبر 23, 2012
 •  0/5 (0 رای)

Babak Fort
 • عنوان:  قلعه بابک
 • توضیحات:  نمایی از قلعه بابک در کلیبر،...
 • صاحب‌امتیاز:  Ebrahim Seisan
 • تاریخ:  ژوئن 5, 2007
 •  0/5 (0 رای)

Iranian National Science and Technology Museum
 • عنوان:  موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی...
 • توضیحات:  نمایی از موزه کتابت و چاپ ایران در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Iranian National Science and Technology Museum
 • عنوان:  موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی...
 • توضیحات:  نمایی از موزه ملی علوم و فناوری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Iranian National Science and Technology Museum
 • عنوان:  موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی...
 • توضیحات:  نمایی از موزه ملی علوم و فناوری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Iranian National Science and Technology Museum
 • عنوان:  موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی...
 • توضیحات:  نمایی از موزه ملی علوم و فناوری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Iranian National Science and Technology Museum
 • عنوان:  موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی...
 • توضیحات:  نمایی از موزه ملی علوم و فناوری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Iranian National Science and Technology Museum
 • عنوان:  موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی...
 • توضیحات:  نمایی از موزه ملی علوم و فناوری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Iranian National Science and Technology Museum
 • عنوان:  موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی...
 • توضیحات:  نمایی از موزه ملی علوم و فناوری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Iranian National Science and Technology Museum
 • عنوان:  موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی...
 • توضیحات:  نمایی از موزه ملی علوم و فناوری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Iranian National Science and Technology Museum
 • عنوان:  موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی...
 • توضیحات:  نمایی از موزه ملی علوم و فناوری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Tehran
 • عنوان:  تهران
 • توضیحات:  نمایی از تهران، پایتخت ایران.
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 14, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Central Bank of the Islamic Republic of Iran
 • عنوان:  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • توضیحات:  نمایی از ساختمان بانک مرکزی جمهوری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 14, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Tehran
 • عنوان:  تهران
 • توضیحات:  نمایی از تهران، پایتخت ایران.
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 14, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Tehran
 • عنوان:  تهران
 • توضیحات:  نمایی از تهران، پایتخت ایران.
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 14, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Tehran
 • عنوان:  تهران
 • توضیحات:  نمایی از تهران، پایتخت ایران.
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 14, 2018
 •  0/5 (0 رای)

Tehran
 • عنوان:  تهران
 • توضیحات:  نمایی از تهران، پایتخت ایران.
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 14, 2018
 •  0/5 (0 رای)

National Library and Archives of I.R of Iran
 • عنوان:  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری...
 • توضیحات:  نمایی از ساختمان سازمان اسناد و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  فوریه 14, 2018
 •  0/5 (0 رای)

National Library and Archives of I.R of Iran
 • عنوان:  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری...
 • توضیحات:  نمایی از ساختمان سازمان اسناد و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 22, 2018
 •  0/5 (0 رای)

National Library and Archives of I.R of Iran
 • عنوان:  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری...
 • توضیحات:  نمایی از ساختمان سازمان اسناد و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 22, 2018
 •  0/5 (0 رای)

National Library and Archives of I.R of Iran
 • عنوان:  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری...
 • توضیحات:  نمایی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 22, 2018
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 21 (965 آیتم در مجموع)   بعدی »