گالری‌ها » غذا و نوشیدنی RSS


مرتب‌سازی

صفحه از 1 (35 آیتم در مجموع)  
Scrambled eggs with Cheese
 • عنوان:  تخم مرغ نیمرو با پنیر
 • توضیحات:  ساندویچ تخم مرغ نیمرو با پنیر همراه...
 • صاحب‌امتیاز:  Nima Afshar Naderi
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Coffee beans
 • عنوان:  قهوه
 • توضیحات:  دانه‌های قهوه رست شده آماده برای...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Latte with Cigarette
 • عنوان:  قهوه لاته و سیگار
 • توضیحات:  قهوه لاته در کنار سیگار و زیرسیگاری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Latte with Cigarette
 • عنوان:  قهوه لاته و سیگار
 • توضیحات:  قهوه لاته در کنار سیگار و زیرسیگاری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Sekanjebin
 • عنوان:  سکنجبین
 • توضیحات:  سکنجبین در واقع سرکه و انگبین و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Espresso cup with Coffee beans
 • عنوان:  فنجان اسپرسو و دانه‌های قهوه
 • توضیحات:  اسپرسو نوعی قهوهٔ غلیظ است که در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Caffè Latte with Coffee beans
 • عنوان:  قهوه لاته و دانه‌‌های قهوه
 • توضیحات:  قهوه لاته نام نوعی نوشیدنی با پایهٔ...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Mocaccino
 • عنوان:  موکاچینو
 • توضیحات:  موکاچینو یک نوشیدنی گرم و ترکیبی از...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Espresso with Cigarette
 • عنوان:  اسپرسو و سیگار
 • توضیحات:  قهوه اسپرسو نوشیده شده در کنار...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Mojito
 • عنوان:  موخیتو
 • توضیحات:  یک لیوان موخیتو در کنار یک کتاب روی...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Café con leche with Coffee beans
 • عنوان:  قهوه کن‌لچه و دانه‌‌های قهوه
 • توضیحات:  قهوه کن‌لچه در اسپانیایی به معنی شیر...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Café con leche with Sour Cherry pie
 • عنوان:  قهوه کن‌لچه و کیک آلبالو
 • توضیحات:  قهوه کن‌لچه و کیک آلبالو روی میز چوبی.
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Sour Cherry Pie
 • عنوان:  کیک آلبالو
 • توضیحات:  کیک آلبالو روی میز چوبی
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Sekanjebin
 • عنوان:  سکنجبین
 • توضیحات:  سکنجبین در واقع سرکه و انگبین و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Sekanjebin
 • عنوان:  سکنجبین
 • توضیحات:  سکنجبین در واقع سرکه و انگبین و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Sekanjebin
 • عنوان:  سکنجبین
 • توضیحات:  سکنجبین در واقع سرکه و انگبین و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Café Glacé
 • عنوان:  کافه گلاسه
 • توضیحات:  کافه گلاسه نوعی قهوه سرد است که از...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Café con leche with Coffee beans
 • عنوان:  قهوه کن‌لچه و دانه‌‌های قهوه
 • توضیحات:  قهوه کن‌لچه در اسپانیایی به معنی شیر...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Café con leche with Coffee beans
 • عنوان:  قهوه کن‌لچه و دانه‌‌های قهوه
 • توضیحات:  قهوه کن‌لچه در اسپانیایی به معنی شیر...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Café con leche with Coffee beans
 • عنوان:  قهوه کن‌لچه و دانه‌‌های قهوه
 • توضیحات:  قهوه کن‌لچه در اسپانیایی به معنی شیر...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Café con leche
 • عنوان:  قهوه کن‌لچه
 • توضیحات:  قهوه کن‌لچه در اسپانیایی به معنی شیر...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Latte with Sour Cherry pie
 • عنوان:  قهوه لاته و کیک آلبالو
 • توضیحات:  قهوه لاته و کیک آلبالو روی میز چوبی
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Latte with Sour Cherry pie
 • عنوان:  قهوه لاته و کیک آلبالو
 • توضیحات:  قهوه لاته و کیک آلبالو روی میز چوبی
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Espresso cup with Coffee beans
 • عنوان:  فنجان اسپرسو و دانه‌های قهوه
 • توضیحات:  اسپرسو نوعی قهوهٔ غلیظ است که در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Mocaccino
 • عنوان:  موکاچینو
 • توضیحات:  موکاچینو یک نوشیدنی گرم و ترکیبی از...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Mocaccino
 • عنوان:  موکاچینو
 • توضیحات:  موکاچینو یک نوشیدنی گرم و ترکیبی از...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Mojito
 • عنوان:  موخیتو
 • توضیحات:  موخیتو یا موهیتو نوعی نوشیدنی است که...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Café con leche with Coffee beans
 • عنوان:  قهوه کن‌لچه و دانه‌‌های قهوه
 • توضیحات:  قهوه کن‌لچه در اسپانیایی به معنی شیر...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Café con leche with Coffee beans
 • عنوان:  قهوه کن‌لچه و دانه‌‌های قهوه
 • توضیحات:  قهوه کن‌لچه در اسپانیایی به معنی شیر...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Café con leche with Coffee beans
 • عنوان:  قهوه کن‌لچه و دانه‌‌های قهوه
 • توضیحات:  قهوه کن‌لچه در اسپانیایی به معنی شیر...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Espresso cup with Coffee beans
 • عنوان:  فنجان اسپرسو و دانه‌های قهوه
 • توضیحات:  اسپرسو نوعی قهوهٔ غلیظ است که در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Espresso cup with Coffee beans
 • عنوان:  فنجان اسپرسو و دانه‌های قهوه
 • توضیحات:  اسپرسو نوعی قهوهٔ غلیظ است که در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Espresso cup with Coffee beans
 • عنوان:  فنجان اسپرسو و دانه‌های قهوه
 • توضیحات:  اسپرسو نوعی قهوهٔ غلیظ است که در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Mojito
 • عنوان:  موخیتو
 • توضیحات:  موخیتو یا موهیتو نوعی نوشیدنی است که...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Mojito
 • عنوان:  موخیتو
 • توضیحات:  موخیتو یا موهیتو نوعی نوشیدنی است که...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  جولای 25, 2016
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 1 (35 آیتم در مجموع)