گالری‌ها » هنر و سرگرمی RSS


مرتب‌سازی

صفحه از 19 (874 آیتم در مجموع)   بعدی »
The Sixth Biennial of Iranian Calligraphy
 • عنوان:  ششمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران
 • توضیحات:  ششمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران در...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اکتبر 18, 2021
 •  0/5 (0 رای)

The Iranian Calligraphy Biennial
 • عنوان:  ششمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران
 • توضیحات:  ششمین دو سالانه ملی خوشنویسی در قزوین...
 • صاحب‌امتیاز:  Erfan Dadkhah
 • تاریخ:  اکتبر 18, 2021
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  سهراب پورناظری در کنسرت «ایران من» که...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  آیین مشکاتیان (راست) و دل‌نیا آرام در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  آیین مشکاتیان در کنسرت ایران من در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  آیین مشکاتیان (راست) و دل‌نیا آرام در...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  سهراب پورناظری در کنسرت «ایران من» که...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  سهراب پورناظری در کنسرت «ایران من» که...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  تهمورس پورناظری در کنسرت «ایران من»...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  تهمورس پورناظری در کنسرت «ایران من»...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  سهراب پورناظری در کنسرت «ایران من» که...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان (راست) و تهمورس...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان، تهمورس پورناظری و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان، تهمورس پورناظری و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان، تهمورس پورناظری و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان، تهمورس پورناظری و...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان (چپ) و سهراب پورناظری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان (چپ) و سهراب پورناظری...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان (راست) و تهمورس...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان (راست) و تهمورس...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان (راست) و تهمورس...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان (راست) و تهمورس...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان (راست) و تهمورس...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Iran-e Man Concert
 • عنوان:  کنسرت ایران من
 • توضیحات:  همایون شجریان (راست) و تهمورس...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  دسامبر 25, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Gol-e Pamchal TV Series Set
 • عنوان:  پشت صحنه سریال گل پامچال
 • توضیحات:  داوود رشیدی در پشت صحنۀ سریال...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Gol-e Pamchal TV Series Set
 • عنوان:  پشت صحنه سریال گل پامچال
 • توضیحات:  داوود رشیدی در پشت صحنۀ سریال...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Gol-e Pamchal TV Series Set
 • عنوان:  پشت صحنه سریال گل پامچال
 • توضیحات:  داوود رشیدی در پشت صحنۀ سریال...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Behind the scenes of The Postman movie directed by Darush Mehrjui
 • عنوان:  پشت صحنه فیلم پستچی به کارگردانی...
 • توضیحات:  داریوش مهرجویی (سومین نفر از راست)،...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Behind the scenes of The Postman movie directed by Darush Mehrjui
 • عنوان:  پشت صحنه فیلم پستچی به کارگردانی...
 • توضیحات:  داریوش مهرجویی (سومین نفر از راست)،...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Behind the scenes of The Postman movie directed by Darush Mehrjui
 • عنوان:  پشت صحنه فیلم پستچی به کارگردانی...
 • توضیحات:  داریوش مهرجویی (پشت بلندگو)،...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Behind the scenes of The Postman movie directed by Darush Mehrjui
 • عنوان:  پشت صحنه فیلم پستچی به کارگردانی...
 • توضیحات:  داریوش مهرجویی (دومین نفر از چپ)،...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Behind the scenes of The Postman movie directed by Darush Mehrjui
 • عنوان:  پشت صحنه فیلم پستچی به کارگردانی...
 • توضیحات:  داریوش مهرجویی (بلندگو در دست)،...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Behind the scenes of The Postman movie directed by Darush Mehrjui
 • عنوان:  پشت صحنه فیلم پستچی به کارگردانی...
 • توضیحات:  داریوش مهرجویی (پشت بلندگو)،...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Behind the scenes of The Postman movie directed by Darush Mehrjui
 • عنوان:  پشت صحنه فیلم پستچی به کارگردانی...
 • توضیحات:  داریوش مهرجویی (سومین نفر از چپ)،...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Behind the scenes of The Postman movie directed by Darush Mehrjui
 • عنوان:  پشت صحنه فیلم پستچی به کارگردانی...
 • توضیحات:  داریوش مهرجویی (راست)، کارگردان، در...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Behind the scenes of The Postman movie directed by Darush Mehrjui
 • عنوان:  پشت صحنه فیلم پستچی به کارگردانی...
 • توضیحات:  داریوش مهرجویی (دومین نفر از راست)،...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Behind the scenes of The Postman movie directed by Darush Mehrjui
 • عنوان:  پشت صحنه فیلم پستچی به کارگردانی...
 • توضیحات:  داریوش مهرجویی (نفر سوم از چپ)،...
 • صاحب‌امتیاز:  Jaamjoo Collection
 • تاریخ:  N/A
 •  0/5 (0 رای)

Hossein Zaman Concert
 • عنوان:  کنسرت حسین زمان
 • توضیحات:  حسین زمان در جریان کنسرتش در مرکز...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  جولای 25, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Hossein Zaman Concert
 • عنوان:  کنسرت حسین زمان
 • توضیحات:  حسین زمان در جریان کنسرتش در مرکز...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  جولای 25, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Hossein Zaman Concert
 • عنوان:  کنسرت حسین زمان
 • توضیحات:  حسین زمان در جریان کنسرتش در مرکز...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  جولای 25, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Hossein Zaman Concert
 • عنوان:  کنسرت حسین زمان
 • توضیحات:  حسین زمان در جریان کنسرتش در مرکز...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  جولای 25, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Hossein Zaman Concert
 • عنوان:  کنسرت حسین زمان
 • توضیحات:  حسین زمان در جریان کنسرتش در مرکز...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  جولای 25, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Hossein Zaman Concert
 • عنوان:  کنسرت حسین زمان
 • توضیحات:  حسین زمان در جریان کنسرتش در مرکز...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  جولای 25, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Hossein Zaman Concert
 • عنوان:  کنسرت حسین زمان
 • توضیحات:  حسین زمان در جریان کنسرتش در مرکز...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  جولای 25, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Hossein Zaman Concert
 • عنوان:  کنسرت حسین زمان
 • توضیحات:  حسین زمان در جریان کنسرتش در مرکز...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  جولای 25, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Hossein Zaman Concert
 • عنوان:  کنسرت حسین زمان
 • توضیحات:  حسین زمان در جریان کنسرتش در مرکز...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammad Moheimany
 • تاریخ:  جولای 25, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Ghazal Shakeri
 • عنوان:  غزل شاکری
 • توضیحات:  تصویری از غزل شاکری بازیگر سینما و...
 • صاحب‌امتیاز:  Yalda Moaiery
 • تاریخ:  ژانویه 21, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Alireza Ghorbani
 • عنوان:  علیرضا قربانی
 • توضیحات:  علیرضا قربانی در حال اجرا در کنسرت...
 • صاحب‌امتیاز:  Rouzbeh Fouladi
 • تاریخ:  مِی 15, 2018
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 19 (874 آیتم در مجموع)   بعدی »