یکشنبه 6 خرداد 1403

مدیرعامل شرکت آبفا جنوب‎شرقی استان تهران با اشاره به این‎که ادارات دولتی باید نماد مدیریت مصرف آب باشند، تأکید کرد: با توجه به چالش‌ها و بحران آبی در کشور، مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی آن امری ضروری بوده و در همین راستا اقدامات آموزشی، هنری و تبلیغی بسیار مهمی از سوی این شرکت در حال انجام است.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید