یکشنبه 6 خرداد 1403

شاهرود – ایرنا – رییس دانشکدگان هنر و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: معماری ایران دچار تهاجم فرهنگی از نوع مرکز و پیرامون است که به صورت ترویج الگوی معماری از غرب به ایران و تهران به شهرستان‌ها، معماری اسلامی و ایرانی را تهدید می‌کند.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید