یکشنبه 6 خرداد 1403

دادستان کل کشور گفت:برخی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه برای معاندین خوشایند می‌شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌شود.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید