پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

دانش‌آموزی دبستانی بود که اولین جایزه را از معلم خود گرفت؛ کتاب «اسب سرخ» نوشته استاندال. این جایزه اولین جایزه مردی است که نسل ما، او را به نام «آقای حکایتی» می‌شناسد؛ بهرام شاه محمدلو.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید