یکشنبه 6 خرداد 1403

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به نسبت رسانه و عدالت برای ایجاد و حفظ آرامش در جامعه، گفت: وظیفه و رسالت رسانه در حوزه عدالت، صیانت از عدالت و رشد دادن آن است.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید