یکشنبه 6 خرداد 1403

انگار برخی دانش‌آموزانِ نسلِ انشاهای «علم بهتر است یا ثروت»، نظرشان عوض شده و می‌خواهند علم را با تقلب‌ بفروشند، آن‌هم نه تقلبی در حد کتاب‌ بازکردن سر جلسه امتحان؛ تقلبی گسترده، بزرگ و گران‌قیمت.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید