پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

رئیس اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با توجه به نسبت بین معارف دینی و الهیات اسلامی با هنر و رسانه اقدام به برگزاری سلسله نشست‌هایی با عنوان الهیات هنر و رسانه کرده ‌است.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید