پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

یاسوج- ایرنا- جایگاه ممتاز اطلاع رسانی در هدایت و جهت دهی افکار عمومی بر کسی پوشیده نیست زیرا تبیین درست عملکرد ها و بیان کارکرد دستگاه های مختلف اجرایی در زمان مناسب با بهره وری و استفاده از ظرفیت رسانه ها عاملی برای تقویت امید و خودباوری مردم می شود و البته به همان میزان ضعف اطلاع رسانی ها هم دستمایه ای برای ناکارآمدی دولت و تزریق ناامیدی خواهد بود.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید