پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

عمق جنایت در غزه چنان است که نمی‌توان آن را با هیچ رسانه‌ای بازتاب داد. با این حال مردم عادی سهم بسیاری در انعکاس اخبار داشتند و اگر شهروند خبرنگاران اخبار را بازتاب نمی‌دادند، قطعاً جنایت اسرائیل بیشتر می‌شد.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید