یکشنبه 6 خرداد 1403

شماره ۴۰۳ ماهنامه «جهان کتاب» با مطالب و مقالاتی چون «وقتی چین بر جهان حکم می‌راند؛ پایان غرب و زایش نظم نوین جهانی» نوشته مارتین ژاک منتشر شد و روی پیشخان آمد.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید