یکشنبه 6 خرداد 1403

تهران- ایرنا- شکر شکن شوند همه طوطیان هند/زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود؛ تجسم عینی این شعر حافظ را در گپ و گفتی با تعدادی از زبان‌آموزان بنیاد سعدی درباره علاقه خود به فرهنگ و زبان فارسی دیدیم، در این دیدار صمیمانه از اشتراک‌های فرهنگی و تاثیر زبان بر بهبود روابط میان کشورها سخن گفته شد.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید