پنج‌شنبه 24 خرداد 1403

با حکم معاون صدا، رضا کوچک‌زاده تهمتن به عنوان دبیر ستاد انتخابات معاونت صدا منصوب شد.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید