یکشنبه 6 خرداد 1403

می‌گوید:«رسانه به خبرنگار استانی هویتی در حد کارت خبرنگاری هم نمی‌دهد. این سطح دغدغه خبرنگاران استانی است! بعضی مسائل بسیار حداقلی است!در این شرایط به چه پشتوانه‌ای ترغیب به کار رسانه شوند؟»
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید