یکشنبه 6 خرداد 1403

دهمین همایش بین المللی دو سالانه علوم شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی، اواخر اردیبهشت ماه جاری در تهران برگزار می شود.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید