پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

در سطح مدیریت بحران خارجی انتظار است رسانه ملی به تکنیک‌های خبری رسانه‌های خارجی و بعضاً معاند توجه داشته باشد.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید