پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

رئیس دانشکدگان هنر و رسانه در نخستین همایش کشوری معماری و شهرسازی در شاهرود، معتقد است: شاهد تهاجم فرهنگی از نوع مرکز – پیرامون در معماری ایران هستیم. 
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید