یکشنبه 6 خرداد 1403

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: سکوها و کسب وکارهای فضای مجازی به دلیل تغییر ساز و کار و ساختار ارایه خدمات به مردم در زیست بوم فضای مجازی شریک راهبردی دولت‌ها هستند.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید