یکشنبه 6 خرداد 1403

منابع فلسطینی از شهادت صد و سی و ششمین خبرنگار فلسطینی در غزه از آغاز جنگ در این باریکه خبر می دهند.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید