یکشنبه 6 خرداد 1403

صدا و سیما ادعای هک شبکه خبر دو را رد و تاکید کرد که صوت پخش شده، بخشی از برنامه بوده است.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید