یکشنبه 6 خرداد 1403

تهران-ایرنا- نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به روز پنجم خود رسید؛ اما فارغ از غرفه‌های کتابفروشان و ناشران، غرفه‌های دیگری نیز در این نمایشگاه در حال فعالیت هستند. رسانه‌ها نیز از روز اول نمایشگاه با حضور پررنگ خود، باعث شدند تصویر تمامی اخبار و حواشی نمایشگاه و ناشران و کتابفروشان و حتی مخاطبان به جامعه منتقل شود. اما مخاطبان نمایشگاه کتاب چه تصویری از فعالیت‌های رسانه‌ها در نمایشگاه کتاب دارند
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید