یکشنبه 6 خرداد 1403

دبیر هشتمین دوره جشنواره ملی «طنز پهلو» گفت: طنز که تولید و مشتری آن زیاد شده در فضای مجازی با اقتصاد پیوند خورده است؛ این پیوند باعث شده طنز و کمدی در فضای مجازی گسترش پیدا کند.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید