یکشنبه 6 خرداد 1403

عوامل سریال «نون خ» شبکه یک با حضور در واحد امور ارتباط با مخاطبان ( ۱۶۲) رسانه ملی، به صورت زنده و مستقیم به سوالات مخاطبان پاسخ می دهند.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید