پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

رقابت ناسالم و تخریب‌های انتخاباتی با حضور کانال‌ها و صفحات بی‌نام‌ و نشان فضای‌مجازی که عمدتا بصورت پروژه‌ای و زرد فعالیت می‌کنند، وارد فاز جدیدی شده است. نکته عجیب این‌که به دلیل خلاء‌های قانونی و عدم اشراف و نظارت موثر نهادهای ذی‌ربط، ادعاها و دروغ‌پردازی‌های این بظاهر رسانه‌های جدید، محل تحلیل و تفسیرها نیز می‌شود. در جدیدترین پروژه تخریبی انتخاباتی، جریاناتی نامعلوم اما با انگیزه مشخص به هدف تخریب لیستی انتخاباتی، اقدام به تهمت‌پراکنی علیه خبرگزاری ایسنا کرده‌اند.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید