یکشنبه 6 خرداد 1403

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط‌ عمومی گفت: ارتباطات مهمترین و موثرترین مناسبات انسانی است که بر پایه گفتگو و تبادل اطلاعات شکل می گیرد. این گونه ارتباطات پایه و مبنایی جهت تعامل انسان ها با یکدیگر بوده و بر سایر حوزه های روابط جوامع، همانند مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی و تکنولوژیکی تاثیرگذار است.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید