یکشنبه 6 خرداد 1403

آخرین شماره ماهنامه طنز سه نقطه «مکتوب طنز [+جد] فارسی» با عنوان «پایان» منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمد.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید