پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

معاون صدا در پی درگذشت مسعود اسکویی گفت: مسعود اسکویی، شاگردان بسیاری را برای صدا تربیت کرد و عمر پربرکت خود را وقف خدمت به مردم و انعکاس شور و هیجان رویدادهای ورزشی به مخاطبان رادیو کرد.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید