یکشنبه 6 خرداد 1403

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی از رسیدگی به دو پرونده در دادگاه مطبوعات خبر داد.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید