یکشنبه 6 خرداد 1403

مشگین شهر_ دادستان مشگین شهر گفت: با نشر دهندگان اخبار کذب که زمینه شویش اذهان عمومی را فراهم می کنند در شهرستان برخورد قانونی می شود.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید