پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: روابط عمومی‌ در آموزش عالی نقش راهبردی و راهبری دارند؛ نقش راهبردی به این دلیل که اهداف سازمانی را باید تبیین کنند و نقش راهبری از این جهت که باید نسبت به معرفی سیاست‌ها، قوانین و الگوهای مجموعه و سازمان خود کوشا باشند.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید