یکشنبه 6 خرداد 1403

شرکت گوگل نتایج برخی افراد از وب‌سایت‌های کالیفرنیا را به صورت آزمایشی حذف کرده و گفته «سرمایه گذاری‌های جدید خود رادر صنعت خبری کالیفرنیا متوقف می‌کند» در صورت تصویب حذف وب‌سایت‌هایی جستجو، گوگل را مجبور می‌کند برای دادن محتوا به رسانه‌ها به آن‌ها پول پرداخت کند.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید