پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

رئیس انجمن روابط عمومی ایران اظهار کرد: روابط عمومی برای تصمیم‌گیرندگان تصمیم‌ساز است و پایه‌ی اصلی هر سازمانی بر دوش روابط عمومی است.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید