یکشنبه 6 خرداد 1403

کتاب «پرونده مختارنامه» شامل تجربیات و حواشی ساخت سریال پرمخاطب مختارنامه در نمایشگاه کتاب عرضه شده است.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید