پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

قدرت‌های غربی با استفاده از اهرم رسانه و تبلیغات، سال‌هاست مسائلی را برجسته سازی و مطرح می‌کنند که واقعیت عینی ندارند و صرفا در خدمت اهداف و منافع خاصی هستند. مساله‌ای که همزمان با افول هژمونیک غرب، جلوه‌های عینی‌تری را از خود به نمایش گذاشته است.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید