پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات که به منظور دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت مطرح شده است، سال گذشته به پیشرفت ۵۹.۱۸ درصدی رسید و روستاهای بسیاری در مناطق دور افتاده سراسر کشور به این شبکه متصل شدند.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید