پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

سعید علامیان از پیشکسوتان حوزه خبرنگاری جنگ و نویسنده پیشنهاد می‌کند علاقه‌مندان ادبیات پایداری در روزهای تعطیل نوروز آثاری همچون «جنگ شانزده ساله» و «نامزد گلوله‌ها» را مطالعه کنند.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید