یکشنبه 6 خرداد 1403

«طنازی» یکی از صفات بارز ایرانیان در طول تاریخ است که حتی در زمان وقایع مهم و حساس بروز پیدا می‌کند. چنانچه در مورد اخیر، از دقایق نخست عملیاتِ مشروع پاسخ ایران به حمله اسرائیل، شاهد واکنش‌های طنز به این موضوع به‌ویژه در فضای مجازی بودیم؛ واکنشی که به نظر می‌رسد ابعاد مختلف آن نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید