یکشنبه 6 خرداد 1403

می‌گفت باید پاسدار ارزش‌ها و آرمان‌های امام راحل و منویات رهبری و پیام‌ها و مانیفست‌های شهیدان باشیم. می‌گفت ما در این‌باره وظایفی داریم و باید این حرمت‌ها را نگاه‌بان باشیم.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید