یکشنبه 6 خرداد 1403

مرتضی کاظمی دینان، مدیر رادیو فرهنگ و رییس شورای سیاست گذاری سومین جشنواره رادیویی «صدای سخن» از ساخت ۸۶ برنامه رادیویی مستقل ویژه پاسداشت زبان فارسی خبر داد.
نسخه کامل این مطلب را در اینجا بخوانید