مشخصات سرچ کنونی

 • کلمات کلیدی:
  • ������ + 405
 • زمینه جستجو: All
 • ترکیب‌بندی: All
 • بازه‌ی زمانی: All
 • حق انتشار: All
 • رنگ: All
 • گالری‌ها: All
 • پاک کردن

جست‌وجو را محدودتر کنید:

کلمات کلیدی

زمینه جستجو

ترکیب‌بندی

رنگ

تاریخ

نوع اجازه انتشار

گالری‌ها

جست‌و‌جو


مرتب‌سازی

صفحه از 1 (8 آیتم در مجموع)  
Iran Khodro assembly line
 • عنوان:  خط تولید ایران خودرو
 • توضیحات:  کارگران در حال مونتاژ خودروی پژو پارس...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammadreza Dehdari
 • تاریخ:  دسامبر 22, 2013
 •  0/5 (0 رای)

Iran Khodro assembly line
 • عنوان:  خط تولید ایران خودرو
 • توضیحات:  کارگران در حال مونتاژ خودروی پژو پارس...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammadreza Dehdari
 • تاریخ:  دسامبر 22, 2013
 •  0/5 (0 رای)

Iran Khodro assembly line
 • عنوان:  خط تولید ایران خودرو
 • توضیحات:  کارگران در حال مونتاژ خودروی پژو پارس...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammadreza Dehdari
 • تاریخ:  دسامبر 22, 2013
 •  0/5 (0 رای)

Iran Khodro assembly line
 • عنوان:  خط تولید ایران خودرو
 • توضیحات:  کارگران در حال مونتاژ خودروی پژو پارس...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammadreza Dehdari
 • تاریخ:  دسامبر 22, 2013
 •  0/5 (0 رای)

Iran Khodro assembly line
 • عنوان:  خط تولید ایران خودرو
 • توضیحات:  کارگران در حال مونتاژ خودروی پژو پارس...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammadreza Dehdari
 • تاریخ:  دسامبر 22, 2013
 •  0/5 (0 رای)

Iran Khodro assembly line
 • عنوان:  خط تولید ایران خودرو
 • توضیحات:  خودروهای پژو 405 از شرکت فرانسوی پژو...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammadreza Dehdari
 • تاریخ:  دسامبر 22, 2013
 •  0/5 (0 رای)

Iran Khodro assembly line
 • عنوان:  خط تولید ایران خودرو
 • توضیحات:  کارگران در حال مونتاژ خودروی پژو پارس...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammadreza Dehdari
 • تاریخ:  دسامبر 22, 2013
 •  0/5 (0 رای)

Iran Khodro assembly line
 • عنوان:  خط تولید ایران خودرو
 • توضیحات:  کارگران در حال مونتاژ خودروی پژو پارس...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammadreza Dehdari
 • تاریخ:  دسامبر 22, 2013
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 1 (8 آیتم در مجموع)