مشخصات سرچ کنونی

 • کلمات کلیدی:
  • festival
 • زمینه جستجو: All
 • ترکیب‌بندی: All
 • بازه‌ی زمانی: All
 • حق انتشار: All
 • رنگ: All
 • گالری‌ها: All
 • پاک کردن

جست‌وجو را محدودتر کنید:

کلمات کلیدی

زمینه جستجو

ترکیب‌بندی

رنگ

تاریخ

نوع اجازه انتشار

گالری‌ها

جست‌و‌جو


مرتب‌سازی

صفحه از 14 (631 آیتم در مجموع)   بعدی »
Holi Festival
 • عنوان:  جشن هولی
 • توضیحات:  مردم در حال شادی در جشن هولی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Yalda Moaiery
 • تاریخ:  مارچ 16, 2019
 •  0/5 (0 رای)

CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌ایران
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Tazieh in Tehran
 • عنوان:  بازیگر تعزیه
 • توضیحات:  تعزیه گونه‌ای از نمایش مذهبی منظوم...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 19, 2008
 •  0/5 (0 رای)

CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌ایران
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

4th Education Festival in University of Tehran
 • عنوان:  چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران
 • توضیحات:  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  مِی 2, 2017
 •  0/5 (0 رای)

35th Fajr International Film Festival
 • عنوان:  سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
 • توضیحات:  سجاد افشاریان بازیگر ایرانی در سی و...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  آوریل 23, 2017
 •  0/5 (0 رای)

35th Fajr International Film Festival
 • عنوان:  سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
 • توضیحات:  بازیگران ایرانی رامبد جوان (راست) و...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  آوریل 23, 2017
 •  0/5 (0 رای)

4th Education Festival in University of Tehran
 • عنوان:  چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران
 • توضیحات:  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  مِی 2, 2017
 •  0/5 (0 رای)

35th Fajr International Film Festival
 • عنوان:  سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
 • توضیحات:  سجاد افشاریان بازیگر ایرانی در سی و...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  آوریل 23, 2017
 •  0/5 (0 رای)

35th Fajr International Film Festival
 • عنوان:  سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
 • توضیحات:  رخشان بنی اعتماد در سی و پنجمین...
 • صاحب‌امتیاز:  Ali Chashnigir
 • تاریخ:  آوریل 24, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

4th Education Festival in University of Tehran
 • عنوان:  چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران
 • توضیحات:  محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  مِی 2, 2017
 •  0/5 (0 رای)

4th Education Festival in University of Tehran
 • عنوان:  چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران
 • توضیحات:  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  مِی 2, 2017
 •  0/5 (0 رای)

2017 CineIran Film Festival
 • عنوان:  جشنواره فیلم سینه‌-ایران 2017
 • توضیحات:  تهمینه میلانی در جلسه پرسش و پاسخ...
 • صاحب‌امتیاز:  Saman Aghvami
 • تاریخ:  نوامبر 19, 2017
 •  0/5 (0 رای)

4th Education Festival in University of Tehran
 • عنوان:  چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران
 • توضیحات:  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  مِی 2, 2017
 •  0/5 (0 رای)

Tazieh in Tehran
 • عنوان:  بازیگر تعزیه
 • توضیحات:  تعزیه گونه‌ای از نمایش مذهبی منظوم...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  ژانویه 18, 2008
 •  0/5 (0 رای)

Peregrinus street theater
 • عنوان:  تئاتر خیابانی پریگرینوس
 • توضیحات:  تئاتر خیابانی پریگرینوس از کشور...
 • صاحب‌امتیاز:  Tabassom Argi
 • تاریخ:  ژانویه 28, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Peregrinus street theater
 • عنوان:  تئاتر خیابانی پریگرینوس
 • توضیحات:  تئاتر خیابانی پریگرینوس از کشور...
 • صاحب‌امتیاز:  Tabassom Argi
 • تاریخ:  ژانویه 28, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Peregrinus street theater
 • عنوان:  تئاتر خیابانی پریگرینوس
 • توضیحات:  تئاتر خیابانی پریگرینوس از کشور...
 • صاحب‌امتیاز:  Tabassom Argi
 • تاریخ:  ژانویه 28, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Peregrinus street theater
 • عنوان:  تئاتر خیابانی پریگرینوس
 • توضیحات:  تئاتر خیابانی پریگرینوس از کشور...
 • صاحب‌امتیاز:  Tabassom Argi
 • تاریخ:  ژانویه 28, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Peregrinus street theater
 • عنوان:  تئاتر خیابانی پریگرینوس
 • توضیحات:  تئاتر خیابانی پریگرینوس از کشور...
 • صاحب‌امتیاز:  Tabassom Argi
 • تاریخ:  ژانویه 28, 2016
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 14 (631 آیتم در مجموع)   بعدی »