مشخصات سرچ کنونی

 • کلمات کلیدی:
  • imam + khomeini + port
 • زمینه جستجو: All
 • ترکیب‌بندی: All
 • بازه‌ی زمانی: All
 • حق انتشار: All
 • رنگ: All
 • گالری‌ها: All
 • پاک کردن

جست‌وجو را محدودتر کنید:

کلمات کلیدی

زمینه جستجو

ترکیب‌بندی

رنگ

تاریخ

نوع اجازه انتشار

گالری‌ها

جست‌و‌جو


مرتب‌سازی

صفحه از 2 (82 آیتم در مجموع)   بعدی »
Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خمینی
 • توضیحات:  کانتینرهای باری در بندر امام خمینی...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 14, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خمینی
 • توضیحات:  یک خودرو یکی از کانتینرهای باری را در...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 14, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خمینی
 • توضیحات:  کانتینرهای باری در بندر امام خمینی...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 14, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Shah Mosque
 • عنوان:  مسجد شاه اصفهان
 • توضیحات:  مسجدشاه که به نام‌های مسجد جامع، مسجد...
 • صاحب‌امتیاز:  Roshan Norouzi
 • تاریخ:  اکتبر 8, 2015
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خمینی
 • توضیحات:  کانتینرها برای حمل و نقل در بندر امام...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 14, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خمینی
 • توضیحات:  اسکله بارگیری گندم در بندر امام...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammadreza Dehdari
 • تاریخ:  جولای 29, 2009
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خمینی
 • توضیحات:  اسکله بارگیری گندم در بندر امام...
 • صاحب‌امتیاز:  Mohammadreza Dehdari
 • تاریخ:  جولای 29, 2009
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خمینی
 • توضیحات:  کانتینرهای باری در بندر امام خمینی...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  دسامبر 14, 2016
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 5, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 5, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  آوریل 17, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  کارگران در حال خالی کردن بار در بندر...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  کارگران در حال خالی کردن بار در بندر...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی هوایی از بندر امام خمینی در...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  آوریل 14, 2019
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • توضیحات:  کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس جمهور...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  مِی 17, 2016
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • توضیحات:  کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس جمهور...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  مِی 17, 2016
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • توضیحات:  کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس جمهور...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  مِی 17, 2016
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • توضیحات:  کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس جمهور...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  مِی 17, 2016
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • توضیحات:  کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس جمهور...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  مِی 17, 2016
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • توضیحات:  کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس جمهور...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  مِی 17, 2016
 •  0/5 (0 رای)

President Kolinda Grabar-Kitarović arrives in Tehran
 • عنوان:  ورود کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس...
 • توضیحات:  کولیندا گرابار-کیتاروویچ رییس جمهور...
 • صاحب‌امتیاز:  Borna News
 • تاریخ:  مِی 17, 2016
 •  0/5 (0 رای)

First presidential inauguration ceremony of Ayatollah Khamenei
 • عنوان:  مراسم تنفیذ حکم اولین دوره‌ی...
 • توضیحات:  1360/7/17: مراسم تنفیذ حکم اولین...
 • صاحب‌امتیاز:  Official Website of Ayatollah Khamenei
 • تاریخ:  اکتبر 9, 1981
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

First presidential inauguration ceremony of Ayatollah Khamenei
 • عنوان:  مراسم تنفیذ حکم اولین دوره‌ی...
 • توضیحات:  1360/7/17: مراسم تنفیذ حکم اولین...
 • صاحب‌امتیاز:  Official Website of Ayatollah Khamenei
 • تاریخ:  اکتبر 9, 1981
 •  0/5 (0 رای)

First presidential inauguration ceremony of Ayatollah Khamenei
 • عنوان:  مراسم تنفیذ حکم اولین دوره‌ی...
 • توضیحات:  1360/7/17: مراسم تنفیذ حکم اولین...
 • صاحب‌امتیاز:  Official Website of Ayatollah Khamenei
 • تاریخ:  اکتبر 9, 1981
 •  0/5 (0 رای)

First presidential inauguration ceremony of Ayatollah Khamenei
 • عنوان:  مراسم تنفیذ حکم اولین دوره‌ی...
 • توضیحات:  1360/7/17: مراسم تنفیذ حکم اولین...
 • صاحب‌امتیاز:  Official Website of Ayatollah Khamenei
 • تاریخ:  اکتبر 9, 1981
 •  0/5 (0 رای)

First presidential inauguration ceremony of Ayatollah Khamenei
 • عنوان:  مراسم تنفیذ حکم اولین دوره‌ی...
 • توضیحات:  1360/7/17: مراسم تنفیذ حکم اولین...
 • صاحب‌امتیاز:  Official Website of Ayatollah Khamenei
 • تاریخ:  اکتبر 9, 1981
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  کارگران در حال خالی کردن بار در بندر...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 11, 2019
 •  0/5 (0 رای)

Imam Khomeini Port
 • عنوان:  بندر امام خميني
 • توضیحات:  نمایی از بندر امام خمینی در خوزستان،...
 • صاحب‌امتیاز:  Mostafa Gholamnejad
 • تاریخ:  مِی 7, 2019
 •  0/5 (0 رای)

صفحه از 2 (82 آیتم در مجموع)   بعدی »