سه‌شنبه 2 مرداد 1403

شماره نخست فصلنامه «روابط عمومی‌های ایران» منتشر شد

نخستین شماره فصلنامه تخصصی «روابط عمومی‌های ایران» با محوریت موضوع الزام‌ها و چالش‌های روابط عمومی‌های دولتی منتشر ‌شد. رویکرد نخستین شماره فصلنامه تخصصی روابط عمومی‌های ایران که با صاحب امتیازی

ادامه مطلب »