شنبه 25 فروردین 1403

روز: 12 آذر 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

گزارش پایداری ایرانسل

گزارش پایداری ایرانسل برای سومین سال متوالی منتشر شد ایرانسل برای سومین سال متوالی و به‌عنوان تنها بازیگر صنعت ICT ایران در انتشار گزارش پایداری، گزارش منتهی به اسفند ۱۴۰۱

ادامه مطلب »