پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

روز: 29 بهمن 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

Businesspeople planning on a glass wall

شیوۀ انتقال و ارائۀ مؤثر استراتژی سازمانی

استراتژی‌های سازمانی همواره اول نوشته می‌شوند، سپس به شیوۀ انتقال و ارائۀ این استراتژی‌ها به ذی‌نفعان فکر می‌شود. مدیران ارشد سازمان‌ها یا مستندات عریض‌وطویل استراتژی را بر سر ذی‌نفعان می‌ریزند،

ادامه مطلب »