پنج‌شنبه 10 خرداد 1403

نویسنده: علی شاکر

بازنمایی «عقل کل» بر پرده‌ی رسانه

این روزها مستندی در سینما اکران است که قهرمان آن نه بازیگر خوش‌قیافه‌ی پوستر، بلکه کاپیتانی است که کَشتیِ خودآگاه و ناخودآگاه بدن را به پیش می‌راند. قضاوت درباره‌ی مستند

ادامه مطلب »